Thành viên là Tổ chức

 TỔ CHỨC LÀ THÀNH VIÊN

1. Định nghĩa:

Thành viên là Tổ chức gồm có :

Các Viện nghiên cứu khoa học.

Các Công ty (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty Liên doanh..)

Các Hợp tác xã

Các Liên hiệp Hợp tác xã

Các tổ chức là Trường học, Cơ sở đào tạo

Các tổ chức Bệnh viện, Trung tâm khám bệnh…

Các Trung tâm nghiên cứu, Dự án

Các Hộ kinh doanh…

2. Điều kiện thành viên

Yêu cầu bắt buộc:

Tổ chức phải số hóa hoạt động quản trị (điều hành quản trị trên nền tảng công nghệ 4.0, số hóa tài liệu, văn bản…), số hóa hoạt động kinh doanh (thương mại điện tử)

Điều kiện bắt buộc:

Liên minh phải là cổ đông có cổ phần tối thiểu (tỷ lệ do thỏa thuận hoặc tùy từng hoàn cảnh, tùy quy mô tổ chức nhất định) thuộc một trong các tổ chức nói trên.

Hoặc một trong các thành viên là cá nhân Liên minh phải có cổ phần tối thiểu (tỷ lệ do thỏa thuận hoặc tùy từng hoàn cảnh, tùy quy mô tổ chức nhất định) thuộc một trong các tổ chức nói trên.

Hoặc Tổ chức góp một khoản tiền đầu tư (Số tiền đóng góp với Liên minh theo quy chế hoặc theo thỏa thuận), đây cũng được gọi là một khoản tiền ký quỹ, hoặc phí thành viên. Tuy nhiên khoản tiền này không bị mất đi mà được mặc định là một khoản đầu tư cổ phần được đưa vào danh sách cổ đông Liên minh. Khoản tiền này sẽ được sinh lợi dựa trên hoạt động kinh doanh của Liên minh. Tổ chức theo hình thức góp tiền này cũng được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Quy chế Liên minh.

Nhà đầu tư là các Tổ chức được Liên minh, Chủ công ty, Hợp tác xã và các tổ chức khác cam kết chia cổ tức tối thiểu 18% lợi nhuận dựa trên số tiền đóng góp, vì các dự án trong Liên minh luôn luôn được kiểm soát rủi ro và lựa chọn các hoạt động kinh doanh có lãi đủ chi trả cho các nhà đầu tư.

LIÊN HỆ ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN LIÊN MINH QUỐC GIA

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0

Lienminhquocgia.com

Anh Khương: 0705 885 882

Anh Hà: 0944721111

Địa chỉ: Số 7 Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội

Email: lienminhquocgia.com@gmail.com

Website: lienminhquocgia.com

Viết một bình luận