Quyền lợi tham gia

Yêu cầu và Quyền lợi tham gia thành viên Liên minh

Liên minh Quốc gia mời các cá nhân, tổ chức tham gia làm Liên minh gồm các thành phần kinh tế sau đây:

Yêu cầu tham gia thành viên

1.Thành viên Tổ chức: Viện nghiên cứu khoa học, Công ty (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty Liên doanh..) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Trường học, Bệnh viện…

2. Cá nhân: Cá nhân, tổ hợp tác, hộ cá thể.

3. Thành viên xây dựng: Là các cá nhân có nhiều mối quan hệ trong nước quốc tế; các cá nhân có nhiều mối quan hệ với nguồn vốn đầu tư, quỹ đầu tư, quỹ phát triển..; Các cá nhân là lãnh đạo các tổ chức trong nước quốc tế còn đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu.

Quyền lợi khi tham gia thành viên:

  • Đối với tổ chức sẽ được Liên minh hỗ trợ tối ưu hóa các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng thương mại điện tử bằng hình thức Liên minh hoặc các thành viên Liên minh đầu tư chuyển đối số nhằm đổi mới quản trị, thương mại, marketing trên nền tảng internet. (Đầu tư ứng dụng Web, nền tảng Web…).
  • Đối với cá nhân có nhu cầu đầu tư dự án mới, dự án khởi nghiệp; Liên minh sẽ tư vấn các ý tưởng mới, dự án mới nhằm hỗ trợ các cá nhân khởi nghiệp (nguồn vốn, nhân lực sẵn có, nền tảng thương mại điện tử có sẵn, nền tảng chuyển đổi số có sẵn..).
  • Cá nhân tham gia cổ phần không điều hành doanh nghiệp sẽ được chia sẻ lợi ích cổ phần 20%/ 01 năm gắn với các Tổ chức, công ty, Hợp tác xã, dự án… đang thực hiện, triển khai của liên minh (Xem chi tiết dưới đây http://lienminhquocgia.com/category/hoat-dong-kinh-doanh/).
  • Cá nhân có số tiền tham gia tối thiểu 50 – 100 triệu đồng sẽ được tham gia dự án khởi nghiệp do chính cá nhân làm chủ sở hữu Doanh nghiệp 90% cổ phần, Liên minh chiếm hữu 10% bằng đầu tư nền tảng điện tử phát triển dự án khởi nghiệp. Liên minh cam kết dự án khởi nghiệp không bị mất vốn cam kết lợi nhuận tối thiểu 20%/ 1 năm. Một số dự án thành viên Liên minh đang thực hiện có dự án cam kết tới 80% / 1 năm (Có báo cáo kiểm toán, kế toán đã thực hiện).
  • Cá nhân có mối quan hệ với các nguồn vốn (quốc tế, trong nước, quỹ phát triển, quỹ đầu tư..), nhà đầu tư khác, mối quan hệ quốc tế, các cá nhân là cán bộ tại các cơ quan nhà nước đã về hưu (hoặc đang làm việc nếu có nhu cầu) tham gia liên minh nhằm phát triển các dự án sẽ được hưởng lợi ích rất lớn khi là thành viên Liên minh.
  • Thành viên Liên minh được hỗ trợ về pháp luật, tư pháp, kêu gọi vốn theo quy định.

Đăng ký tham gia Liên minh trực tuyến tại đây:

Liên hệ tham gia thành viên Liên minh:

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0

Lienminhquocgia.com

Địa chỉ: Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (hotline): 0797666999

Tổng đài Toàn quốc : 02436 888 333

Email: santoancau@gmail.com

Website: lienminhquocgia.com

Viết một bình luận