Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Ngành nghiên cứu khoa học

  1. VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ văn phòng:  Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0705 885 882

Email: iees.edu01@gmail.com / Website: iees.vn

2. DỰ ÁN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG

Địa chỉ văn phòng:  Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0904235717

Email: iees.edu01@gmail.com / Website: iees.vn

2. DỰ ÁN Y TẾ CỘNG ĐỒNG

Địa chỉ văn phòng:  Số 7 Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0705 885 882

Email: iees.edu01@gmail.com / Website: iees.vn

3. DỰ ÁN XỬ LÝ RÁC THÁI BẰNG CÔNG NGHỆ PHÁT ĐIỆN VÀ NGUYÊN LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ văn phòng:  Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0705 885 882

Email: iees.edu01@gmail.com / Website: iees.vn

Viết một bình luận