Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

7 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

1. Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường

Địa chỉ văn phòng:  Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0705 885 882

Email: iees.edu01@gmail.com / Website: iees.vn

2. Trung tâm đào tạo lái xe trực tuyến

Địa chỉ: Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (hotline): 0828432222

Tổng đài: 02436 888 333

Email: santoancau@gmail.com

Website: http://capbanglaixe.com/

3 . Trung tâm đào tạo lái xe trực tuyến CAPPHEPLAIXE.COM

Địa chỉ: Vân Hòa, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Di động: 0797 666 999

Email: santoancau@gmail.com

Website: http://cappheplaixe.com/

4. Trung tâm đào tạo chứng chỉ trực tuyến

Địa chỉ: Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (hotline): 0797666999

Tổng đài: 02436 888 333

Website: hocchungchi.com

5. Hợp tác xã ungdungcongnghe.vn

Địa chỉ: Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (hotline): 0828432222

Website: capbanglaixe.com

6. Hợp tác xã Ứng dụng Việt Nam Udu.

Địa chỉ: Vân Hòa, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Di động: 0869798378

Website: cappheplaixe.com

7. Hệ thống giáo dục trực tuyến Việt Nam

Địa chỉ: Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại (hotline): 0797666999

Website: http://www.edue.vn/

Viết một bình luận