Lĩnh vực dịch vụ gia đình

  1. Công ty cổ phần Liên minh kinh tế điện tử 4.0 Udu.vn

Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0936197662

Website: http://www.suachuare.com/

Lĩnh vực hoạt động: Sửa chữa các dịch vụ về Điện nước, Điện lạnh, điện dân dụng, điện gia đình…

2. Hợp tác xã Dịch Vụ Rẻ

Số 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0936197662

Website: http://www.suachuare.com/

Lĩnh vực hoạt động: Sửa chữa các dịch vụ về Điện nước, Điện lạnh, điện dân dụng, điện gia đình…

Viết một bình luận