Liên minh Quốc gia bảo vệ tài xế

Chính phủ ban hành Nghị định 126/NĐ-CP/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ thuế của cá nhân tài xế. Tuy nhiên một số công ty công nghệ cắt thuế VAT tại nguồn là chưa hợp lý,

Để phát sinh một doanh thu của phương tiện, mỗi phương tiện sẽ phải thanh toán chi phí cho hoạt động kinh doanh vận tải như: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, phí đường bộ, phí sửa chữa phương tiện, bảo hiểm, lương người lao động….Tất cả các chi phí trên chủ phương tiện đã trả 10% VAT cho các chi phí trên. Tuy nhiên, Các phương tiện hiện tại đang bị cắt 10% thuế VAT tại nguồn mà không được khầu trừ là chưa hợp lý với quy định của các văn bản pháp luật về Thuế vì phương tiện phải đóng thuế VAT 2 lần (Thuế chồng thuế).

Tất cà các Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, còn người nghèo thì không. Người có thu nhập cao thì được khấu trừ gia cảnh, còn người có thu nhập thấp thì không được khấu trừ thuế, tạo ra bất công cho những tài xế công nghệ.

Để trợ giúp các tài xế xe công nghệ, lienminhquocgia.com đã làm đơn gửi Thủ tướng chính phủ đề nghị được giải quyết về việc khấu trừ thuế, theo đúng luật thuế GTGT.

Anh em không nên biểu tình tụ tập đông người, anh em chỉ cần kiến nghị được khấu trừ thuế là được giảm số thuế phải nộp, tăng doanh số nuôi gia đình và phát triển kinh tế bản thân, xã hội

Anh em xem công văn Lienminhquocgia.com gửi Thủ tướng chính phủ:

Viết một bình luận